"Dilin" Önemi

Dil, bir milletin en değerli varlığıdır!

Yavuz Selim

Türkçe Ural-Altay dil ailesine aittir ve bağlantılı bir dildir. Bağlantılı diller (bir diğer adı ile bitişken/ bitişimli diller) dediğimiz dil tipinde kelimenin köküne ekler eklenerek yeni sözcükler türetilebilinir. Türkçenin bu yapıyı nasıl kullandığını görmek için vereceğim örnekleri herhangi bir dile çevirmeniz yeterli olacaktır:

Göz ;  

Göz-lük ;        

Göz-lük-çü ;  

Göz-lük-çü-lük ;

Göz-cü ;         

Göz-cü-lük

Kök olarak ‘göz’ gelimesine ekler eklenerek yeni sözcükler türetilmiştir. Bu örnekleri kolaylıklar çoğaltabiliriz. Örneklerde de gördüğümüz gibi farklı dillerde bu örneklere genelde farklı sözcükler kullanılmıştır. Türkçe ise sözcüklerin kökünü değiştirmeden farklı eklerle yeni sözcük türetebilmek ile ne kadar doğurtkan ve ne denli güçlü bir türetme dili olduğunu sergilemektedir (Bkz. Aksan D. (2008), Türkçenin Gücü, S.27). Bu kadar güzel işleyen bir dilin Batı ülkeleri tarafından ciddiye alınmaması çok acı bir durum. Almanya’da ikinci sınıf dil muamelesi gören Türkçenin bu alanda çok büyük sorunları var. Okullarda anadili dersi görme hakkı olan öğrencilerin velileri bu konuya yeterince değer vermedikleri için ya da duyarsız kaldıkları için okullarda Türkçe dersi pek yaygın değildir. Yabancı anadili dersleri arasında yüzde oranı olarak en çok Türkçe dersi verilse de KRV bölgesinde 5 Türk öğrenciden sadece 1’i bu derslere katılmaktadır. Kendi halkı tarafından bile ciddiye alınmayan bu muazzam dilin neden ikinci sınıf dil muamelesi gördüğünün bir nedeni de bu durum olsa gerek. Matematik gibi kurallarla sistematik bir şekilde işleyen bu dili öğrenmek diğer dillere nazaran daha kolaydır. Sadece anadili olarak değil de yabancı dil olarak bile okutulmaya müsait olan bu dilin savunucuları maalesef yeterli değildir. İkinci insan muamelesi görmeye tahammül edemeyen Türk insanı dillerini neden bu kadar ihmal etmektedir anlamak zor. Bilhassa Almanya’da yaşayan Türkler dillerine mutlaka sahip çıkıp çocuklarının dillerini unutmaması için okulda da Türkçe eğitimi almaları için uğraşmalıdır.

Dil, bir milletin en değerli varlığıdır!

Menü schließen